Pożyczka pod zastaw nieruchomości-szczególne warunki na jakich jest przyznawana

moja odpowiedź
Pożyczka pod zastaw nieruchomości stała się w ostatnim czasie dosyć znanym zagadnieniem. Wypowiedzi na jej temat są jednakże całkowicie odmienne. Swój chłodny klimat zawdzięcza w szczególności doniesieniom medialnym, które uprzedzają przed rzekomymi minusami, które to się z nią wiążą. Uprzedzają przed nierzetelnymi pośrednikami, którzy pod płaszczykiem przyznawanych pożyczek zabierali mieszkania ubogich osób.

Rzeczywistość wydaje się jednakże trochę bardziej złożona niż w schemacie ubodzy pożyczkobiorcy i nierzetelni pożyczkodawcy. W każdej płaszczyźnie życia mamy do czynienia z wynaturzeniami a co za tym idzie nie możemy wartościować w sposób ogólny określonego zjawiska. Typowa pożyczka pod zastaw mieszkania jest całkowicie bezpieczna pod warunkiem, że każda z umawiających się stron ma świadomość ściśle na co się zgadza.

Pożyczki pod zastaw mieszkań są oferowane poprzez podmioty prywatne (standardowe kredyty hipoteczne w ich przeciwieństwie są (oferowane przez banki). Umowa pożyczki opiera się na zasadzie swobody zawierania umów przez równe strony, która to reguła mieści się polskim KC. Strony ustalają, że 1-a ze stron użycza pożyczki w konkretnej kwocie a 2ga strona zobowiązuje się ją spłacić w wyznaczonym okresie, razem z pobocznymi odsetkami i kosztami. Pożyczki pod zastaw nieruchomoÅci - Podzastaw.org

Z racji tego, że prywatny inwestor nie ma przywilejów banku (np. nie może weryfikować pożyczkobiorcy w BIK). Zabezpiecza się zatem poprzez dokonanie zapisu w księgach wieczystych nieruchomości. Pożyczka pod zastaw nieruchomości to względnie nieskomplikowana konstrukcja od strony prawnej.