Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to szczególnego rodzaju umowa, której to główne zasady są wyznaczone w przepisach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność konkretnej sumy gotówki lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i tej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której to kwota przekracza 500 zł koniecznie musi być stwierdzona pismem.

Abstrahując od tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mogą dodać następne zasady. Na ogół są to odsetki, które to dostaje pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać wyjątkową uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specjalnym typem umowy. na na tej stronie internetowej
Pożyczka pod zastaw nieruchomości dostę-na bez BIK - wilhnzson1uf’s diary
Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor oferuje zdefiniowaną sumę pieniędzy (zazwyczaj są to kwoty rzędu kilkunastu tys. zł) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę opłacić razem z doliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest zrozumiałym, iż osoba z długami nie ma odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie otrzyma. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób wyłącznie dostępną.