Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W tym momencie w naszym państwie stopień bezrobocia utrzymuje się niestety na dość dużym pułapie (aktualnie jest to w przybliżeniu 12 procent). Trudno polemizować o rzetelności danych mimo to wolno nam przyjąć, że są one bliskie rzeczywistości. Położenie jednostek bezrobotnych jest o tyle trudna, że z jednej strony nie posiadają zarobków a z drugiej nie mogą zaciągnąć żadnego zobowiązania mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w minionym czasie pojawił się na rynku usług pożyczkowych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych. oficjalne źródło

Będzie to na pewno dobra wiadomość dla każdej osoby, która to nie posiada pracy a nadchodzą u niej niespodziewane wydatki np. konieczność wymiany piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny rodzaj kredytu a którego uzyskanie łączy się z szeregiem wymogów jakie powinno się spełnić. W pierwszej kolejności wypada stwierdzić, iż tego typu kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na bazie zatwierdzonego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, że ze względów obiektywnych zaświadczenia o dochodach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, osobistym podpisem uwierzytelniamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca uzyskujemy kwotę 2 tys. pln zarobku netto. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w bankach podczas starania się o pożyczkę).
http://podzastaw.org
Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny również dla osób które to nie mają pisemnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania jakichkolwiek składek.