Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to szczególnego rodzaju umowa, której podstawowe warunki są wyznaczone w przepisach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej sumy pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i tej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której suma przekracza 500 złotych musi być zatwierdzona pismem.
więcej porad
Nie licząc tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mają możliwość dopisać kolejne zasady. Najczęściej są to odsetki, które odbiera pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać specjalną uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym rodzajem umowy. http://podzastaw.org

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna oferuje pewną sumę gotówki (przeważnie są to sumy mniej więcej kilkudziesięciu tysięcy złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się przekazyaną pożyczkę opłacić razem z doliczonymi odsetkami za czas w którym będzie dysponował środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, iż osoba zadłużona nie posiada dobrej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w banku nie dostanie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć zwrot przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób jedynie dostępną.